Regler for leje

 
Ordensreglement for LEJRSKOLEN VESTERSKOV

ORDENSREGLER er et grimt ord for nogle få, men til glæde for mange. Vi ønsker ikke i disse regler at medtage selvfølgeligheder, idet vi forventer, at I vil behandle lejrskolen og dens omgivelser godt, så den kan blive til glæde for jer i mange år.

Der er dog nogle få ting, I skal overholde:

  1. Lejrskolen ligger i fredet område, og der skal derfor tages særligt hensyn til naturen, ligesom vi går ud fra, at der vises vore naboer et rimeligt hensyn. Det gælder bl.a. når man færdes i området (specielt naturorienteringsløb) og når der spilles musik (må ikke være larmende).
  2. Vi har udlejet noget af jorden, da der er landbrugspligt på ejendommen, og vi skal derfor vise hensyn til landmandens afgrøder. På det ophængte kort kan I se, hvilke områder der hører til lejrskolen.
  3. I skal følge de anvisninger, der gives af pedel og bestyrelse.
  4. Lejrskolen skal rengøres efter brug således, at næste hold uden videre kan overtage den. Skulle det svigte, bliver den rengjort, og I får regningen tilsendt. Der kan købes rengøring ved henvendelse til udlejer. Totaloprydning og fejning af alle gulve påhviler altid lejeren. OBS: Ved købt rengøring skal lejrskolen forlades, så rengøring kan være afsluttet før afrejsetidspunkt i henhold til lejekontrakten - sædvanligvis kl. 09.00!
  5. I skal gennemgå den foreliggende inventarliste før og efter brug af lejrskolen. Vi vil gerne have gode råd, hvis I har forslag til at gøre lejrskolen bedre.
  6. Jeres våde tøj skal anbringes i tørrerummet. For at undgå fugt i køjerne skal madrasserne stilles på højkant når I forlader stedet.
  7. Bygningsmyndighederne forlanger, at lederen skal sørge for, at selvlukkende døre ikke blokeres. Færdsel gennem vinduer må kun ske i tilfælde af brand. Forsætlig aktivering af brandalarmen uden behov betyder automatisk tilkaldelse af brandvæsnet - og afregnes efter gældende takster (ca. 6.500,-). Brandvæsnets udrykning kan IKKE standses når alarmen er i gang.
  8. Med hensyn til brug af el henvises til vejledning i "spisekammer".
  9. Vi har lovet vore naboer, at afbrænding af bål kun må finde sted på den indrettede bålplads i sandgraven.

Den 15. januar 2010

Bestyrelsen
 
 
 
Ordensforskrifter - forebyggelse af BRAND

Vær forsigtig ved brug af åben ild.

Levende lys skal anbringes i ubrændbare stager. Hold afstand til gardiner og andet brandbart. Hold tændte lys under konstant opsyn.

Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i container.

Duge og servietter, sengetøj og lignende skal ved aftagning efterses for gløder. Skal anbringes, så en evt. brand i tøjet ikke kan brede sig.

El-ovne skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart. Må aldrig tildækkes eller anvendes til tøjtørring.

Kaffemaskiner, strygejern og lignende tekniske apparater skal altid afbrydes ved kontakten efter brug, og stikproppen udtages.

Branddøre skal holdes lukket.

Nødudgangene må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget  i flugtveje og på trapper.

Slukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.

Dansk Brandteknisk Institut

 
 
 LEJRSKOLEN VESTERSKOV
ER RØGFRIT OMRÅDE!
Lejrskolen Vesterskov | Administration Idskovvej 16, 9352 Dybvad  | Tlf.: 28 58 42 46 | lejrskolen.vesterskov@gmail.com